ΝΥΧΤΕΡΙ 2019

Ασύρτικο

Χαρακτηριστικά Οίνου

Ποικιλιακή Σύνθεση

Ασύρτικο 100%

Εσοδειά

2020

Τύπος

Λευκός Ξήρος

Κατηγορία

ΠΟΠ Σαντορίνη

Περιοχή

Επιλεγμένα αμπελοτόπια της Σαντορίνης

Ηλικία Αμπελώνων

Άνω των 60 ετών

Ωρίμανση

Εξέλιξη στις οινολάσπες σε παλαιά δρύινα βαρέλια για 20 μήνες

Δυνατότητα Παλαίωσης

Μακροχρόνια παλαίωση τουλάχιστον 10 ετών

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αλκοολικός Τίτλος

15,0%

Ολική Οξύτητα

5,9 g/L

Αναγάγοντα Σάκχαρα

3,9 g/L

Ενεργός Οξύτητα

3,21

Πτητική Οξύτητα

0,67 g/L